הקדמה

בין המלצות "ועדת זיילר" (וועדת חקירה לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור, שהוקמה בעקבות אסון ורסאי והצביעה על בעיות וכשלים רבים הקשורים בענף הבניה בישראל), שאומצו בהחלטת ממשלת ישראל, וייושמו בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הוחלט על הקמת מכוני בקרה במטרה להבטיח את התנאים לתקינות התכן והבניה ועמידתם בתקנות.

מהלך זה משנה לחלוטין את דרכי עבודתם של האדריכלים אל מול גוף הרישוי והליך ההיתרים, החל משלב קבלת תיק המידע, הגשת הבקשה להיתר ואופן מתן היתרי הבניה, דרך הפיקוח והבקרה על הליך הבניה בפועל וכלה במתן טופס 4 .

זהו שינוי שמיועד לייעל ולקצר את כל הליך קבלת ההיתרים, להגביר את הפיקוח על הבניה ולהבטיח בטיחות ומקצועיות גבוהה יותר בכל ענף הבניה וההנדסה.

דא עקא, ציבור האדריכלים, לא הוכשר לשינוי זה ואינו מבין את עומקו וחשיבותו הרבה של התיקון לחוק ואת הצורך בהצלחתו.
בשל כך, צפויים החזרות רבות של תיקים ממכון הבקרה, שיגררו אחריהם כפל אגרה, עיכוב בזמנים ונזק רב למשרדי התכנון האדריכלי.

לאדריכלים ישנו תפקיד חשוב ומרכזי בעבודה אל מול מכוני הבקרה, והם, כעורכי הבקשה, יהיו אלו שישלמו את מחיר הכישלון ולחליפין ייהנו מהצלחת השינוי.

הקורס יעניק הכשרה ייעודית לציבור האדריכלים בהכנת תיקי בקשה להיתר, יקנה מושגים על עבודת  מכון הבקרה ועל הדרישות שנובעות מהשינוי בחוק.

מטרות ויעדי הקורס

 1. להכיר ללומדים בקורס עורכי בקשה להיתר את תהליכי הרישוי החדשים.
 2. לתת את הכלים הנדרשים לעריכת תיקי בקשה: הכרת המערכת המקוונת, תיק המידע כהגדרתו בתיקון, המסמכים הנדרשים והסביבה הרגולטורית: החוק, התקנות והתקנים.
 3.  הכרה בסיסית של ההליכים המתבצעים בסביבת העבודה של מכוני הבקרה בשלבי אישור הבקשה להיתר.
 4. לתת בידי הלומדים בקורס כלים להנחות את היועצים השונים.

לשפר ולייעל את עבודת האדריכל בכל הליך הגשת הבקשה להיתר ולתת לו יתרון משמעותי על פני המתחרים בשוק בידע פרקטי לעבודה מול העיריות ומכוני הבקרה בהתאם לשינוי בחוק.

תיאור תמציתי של הקורס

הלומדים בקורס עורכי בקשה להיתר יחשפו לנבכי עולם מכוני הבקרה תוך הקניית הבנה בסיסית המותאמת לצרכי האדריכל.

תחילה יוצג השינוי בחוק, הסיבות לשינוי ומהותו.

בשלב השני, יפורטו המסמכים הבסיסיים אותם יש להגיש בתיק ההיתר למכון הבקרה והצורה הנכונה להגישם.

לאחר מכן, יינתן הסבר מעמיק יותר על תוכן המסמכים וההבחנות בין תיקי ההיתר השונים.

בשלב מתקדם, תינתן "טעימה" מכל נדבך המרכיב את תיק ההיתר ושייבדק במכון הבקרה, התקנות, התקנים, כך שללומדים יהיה הידע הבסיסי לדרוש מהיועצים עבודה נכונה ומידע בסיסי הנדרש כדי להתייחס לנקודות החשובות עליהם יש לשים את הדגש בכל הליך הגשת תיק להיתר.

מבנה הקורס ואופן ההוראה

 1. הקורס יכלול 6 מפגשים חד שבועיים בני 4 שעות אקדמאיות למפגש.
 2. בקורס עורכי הבקשה להיתר תינתנה הרצאות ע"י מרצים מומחים בתחומם.
 3. מלבד הרצאות פרונטליות תתקיימנה סדנאות תרגול ויתקיימו דיונים פתוחים.
 4. בסיום הקורס יידרשו הלומדים לעמוד בבחן על התכנים שנלמדו.
 5. נוכחות בכל המפגשים, לאורך כל משך המפגש ועמידה בבחנים הינה תנאי לקבלת תעודה

תוצאות למידה

בוגר הקורס יהיה בקיא בנהלי העבודה הנובעים מהתיקון, בדרישות הדין וכן באופן הפעולה של מכוני הבקרה ויוכל להכין, לערוך ולייעץ לגורמים מקצועיים בכל הקשור לחומרים הנדרשים לשם אישור הבקשה להיתר במכון הבקרה שהיא תנאי לקבלת היתר לתחילת עבודות הביצוע.

מטלות במהלך הקורס ו/או בסיומו

 1. תיק דמו- פרזנטציה: בכל מפגש יעשה תרגול בצורת שולחנות עגולים, על החומר הנלמד באותו מפגש.
 2.  תיק דמו- עבודה: בשיעור האחרון, יגישו הלומדים תיק בקשה להיתר שלם ומוכן להגשה למכון בקרה- תיק זה ייבדק ויהווה את בחן הסיום של הלומדים.
 3. שיעורי בית לא יינתנו ואולם יינתן חומר מודפס מלא, כולל את מהלכי ההרצאות ואת הדין המהותי, כך שיתאפשר ללומדים לחזור על השיעור הקודם ולהתכונן לשיעור הבא. 

סגל המרצים

אדר' אשר סהר מלול, ד"ר בני ברוש, אינג'

תנאי קבלה

הקורס מיועד לאדריכלים רשויים, הנדסאים ומהנדסים.